Εθισμός στον Τζόγο – B’ Μέρος

Μαρτυρίες ατόμων που δίνουν το δικό τους αγώνα να ξεφύγουν από το τζόγο.