Εθισμός στον Τζόγο – Α’ Μέρος

Συγκλονιστικές μαρτυρίες εξαρτημένων στον τζόγο που μας παρακινούν να συνειδητοποιήσουμε το κίνδυνο που ελλοχεύει σε μια φαινομενικά απλή συνήθεια.