Άμστερνταμ – Α’ Μέρος

Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό .Οι λόγοι που πήγαν στην Ολλανδία είναι διαφορετικοί για το καθένα. Η μετανάστευση δεν είναι απλή απόφαση, αλλά ούτε η απαραίτητη λύση.